Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Tháng 09 : 204
Năm 2021 : 1.545
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020- 2021

Chủ đề năm học: ‘‘VÌ HỌC SINH THÂN YÊU’’;  XÂY DỰNG “TRƯỜNG HỌC KỶ CƯƠNG - VĂN HÓA;  CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỰC CHẤT”

Thương hiệu nhà trường: Trường bán trú an toàn, tự quản.

Lĩnh vực tạo chuyển biến: Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, học sinh thông qua các hoạt động tăng cường tiếng Việt.

Lĩnh vực tạo chuyển biến của cán bộ quản lý: Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo; học sinh an toàn, tự tin, tự quản tốt.

  

PHÒNG GD&ĐT SI MA CAI

TRƯỜNG PTDTBTTIỂU HỌC

 XÃ THÀO CHƯ PHÌN

Số:  01 /KH- NT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

       

              Thào Chư Phìn, ngày  8  tháng  9 năm 2020

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020- 2021

 

- Căn cứ vào kế hoạch số 455/KH- PGD&ĐT, ngày 7/9/2020 của Phòng GD&ĐT huyện Si Ma Cai về việc chỉ đạo  nhiệm vụ năm học 2020- 2021; cấp tiểu học;

  - Căn cứ vào kết quả thực hiện  nhiệm vụ năm học 2019- 2020; 

 • Căn cứ vào tình hình thực tế của công tác giáo dục Tiểu học tại cơ sở, trường PTDTBT TH xã Thào Chư Phìn xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 như sau:

Chủ đề năm học: ‘‘VÌ HỌC SINH THÂN YÊU’’;  XÂY DỰNG “TRƯỜNG HỌC KỶ CƯƠNG - VĂN HÓA;  CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỰC CHẤT”

Thương hiệu nhà trường: Trường bán trú an toàn, tự quản.

Lĩnh vực tạo chuyển biến: Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, học sinh thông qua các hoạt động tăng cường tiếng Việt.

Lĩnh vực tạo chuyển biến của cán bộ quản lý: Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo; học sinh an toàn, tự tin, tự quản tốt.

 1. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

1. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tham mưu; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển giáo dục và chương trình giáo dục phổ thông 2018.  100% cán bộ giáo viên thực hiện tốt 10 lời hứa nhà giáo Lào Cai làm theo lời Bác.

2. Tăng cường xây dựng trường học kỉ cương, nền nếp, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện. Xây dựng Tầm nhìn - Sứ mạng - Giá trị cốt lõi: “Tạo dựng được môi trường học tập nền nếp, kỷ cương có chất lượng giáo dục cao, phát huy dân chủ và sáng tạo của mỗi cá nhân”.

3. Thực hiện có hiệu quả chương trình lớp 1, cử đội ngũ cốt cán, giáo viên có chuyên tốt bồi dưỡng chương trình, SGK mới ở lớp 2 năm học 2021- 2022. Thực hiện đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao vai trò trách nhiệm tự chủ của CBQL, giáo viên. Bồi dưỡng giáo viên cốt cán trong nhà trường( phấn đấu mỗi khối có 1 Gv vững về chuyên môn có thể giúp đỡ, bồi dưỡng Gv trong tổ)

4. Hiệu trưởng là nòng cốt chuyên môn. Nâng cao vai trò của đội ngũ cốt cán, tổ chuyên môn. Quản lý, kiểm soát chặt chẽ đội ngũ, chất lượng giáo dục từng tháng, từng học kỳ; đánh giá chất lượng đội ngũ khách quan, thực chất. Quyết tâm thực hiện không còn giáo viên hạn chế về năng lực.

5. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học Stem, kết nối, tích hợp nội dung các môn học và tổ chức các hoạt động trải nghiệm phát triển toàn diện học sinh. Thực hiện bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ và nâng cao chất học sinh. 100% học sinh đạt chuẩn về KT- KN trong đó có 25% học sinh Hoàn thành tốt, có 5 học sinh tham gia và đạt giải cấp huyện trở lên.  Có 20% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

6.  Duy trì PCGDTH mức độ 3, thực hiện duy trì trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào tháng 6/2021; Duy trì tốt tỉ lệ chuyên cần đạt 99% trở lên.

Thực hiện có hiệu quả mô hình “ Trường bán trú an toàn, tự quản’’.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ.

 1. Tiếp tục tăng cường kỷ cương, nền nếp, văn hóa trường học.

100%  CB, GV, NV có tư tưởng lập trường vững vàng, được tham gia học tập chỉ thị nghị quyết của ngành; nắm vững chủ đề, nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch, chương trình trong năm học; không có cán bộ, giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo; cán bộ, giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 100%học sinh được đảm bảo an toàn.

Tập thể nhà trường đạt: Tập thể lao động tiên tiến.

 1. Số lượng.

Tổng số 14/14 lớp ( giảm 1 lớp) với 281 học sinh, không có học sinh nghỉ học dài ngày, bỏ học.

Huy động 65/65 học sinh 6 tuổi vào lớp 1. 100% học sinh học 2 buổi/ ngày

Duy trì tỷ lệ chuyên cần đạt 99% trở lên.

 1. Chất lượng.

* Đội ngũ.

100% cán bộ quản lý, giáo viên được bồi dưỡng về kiến thức CTGDPT.

3/3 cán bộ quản lý xếp loại chuẩn hiệu trưởng tốt và xếp loại  viên chức Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 3/3 cán bộ quản lý Hoàn thành nội dung bồi dưỡng thường xuyên.

Xếp loại chuyên môn:  Xếp loại giỏi 5/21 đồng chí đạt 23,8%; xếp loại Khá 16/21 đồng chí đạt 76,2%. Không có giáo viên hạn chế về chuyên môn.

Xếp loại bồi dưỡng thường xuyên: 21/21 giáo viên Hoàn thành nội dung bồi dưỡn thường xuyên.

100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, 5/21 giáo viên xếp loại Tốt đạt 23,8%. 17/21 đồng chí đạt 76,2% xếp loại khá, Giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường 15/19/21 giáo viên đạt 78,3%, giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện 3/15/21 đạt 21,7%.

Thi đua: Chiến sĩ thi đua  5/28 đạt 17,8%; LĐTT   20/28 đạt 71,4%.

* Học sinh.

         100% học sinh đều đạt chuẩn kiến thức kĩ năng; năng lực và phẩm đạt 100%. Môn Toán Hoàn thành tốt 70/279 học sinh = 25,1%, Hoàn thành 209/ 279 học sinh =  74,9%;  môn Tiếng Việt Hoàn thành 70/279 học sinh = 25,1%, Hoàn thành 209/ 279 học sinh =  74,9%;  Phấn đấu 5 HS tham gia và đạt giải thi trạng nguyên tiếng việt cấp huyện, 2 HS tham gia và đạt giải thi trạng nguyên tiếng việt cấp tỉnh.

        Học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 99%.

        Học sinh Hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.

 1. Công tác kiểm tra, PCGD, KĐCL, TCQG.

21/21 giáo viên được kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ; 7/21 giáo viên được kiểm tra Hoạt động sư phạm nhà giáo; 6/6 tổ chức đoàn thể được kiểm tra nhiệm vụ được giao. Quyết tâm thực hiện duy trì trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, KĐCL đạt mức độ 2.

Duy trì PCGDTH mức độ 3. thực hiện tốt

 1.  Mô hình giáo dục.

Duy trì hiệu quả mô hình “ Trường bán trú an toàn, tự quản’’ 100% học sinh bán trú an toàn, có nền nếp, vệ sinh sạch sẽ, tự quản tốt. Tăng cường các tiết học trải nghiệm, tổ chức hiệu quả các cuộc thi, giao lưu nhằm Tăng cường tiếng việt cho học sinh.

     III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP.

 1.  Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua; chấn chỉnh nền nếp, kỷ cương, xây dựng văn hóa trường học; tăng cường biện pháp giáo dục đảm bảo an toàn cho học sinh.
 • Triển khai tới cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong nhà trường học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp: Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh củng cố các cuộc vận động chống tiệu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động : ‘’Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo’’ ; quán triệt Nghị quyết 29- NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; Chương trình hành động số 153- CTr/TU ngày 06/01/2013 của tỉnh ủy Lào Cai;  và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, của địa phương; nắm chắc chủ đề, nhiệm vụ trọng tâm trong năm học. Cán bộ, giáo viên cụ thể hóa các nhiệm trọng tâm bằng việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Thường xuyên tuyên truyền đến cán bộ, GV, NV về quy định đạo đức nhà giáo, những kiến thức pháp luật và những quy định của ngành trong việc xây dựng kỷ cương, nền nếp trường học, quy chế văn hóa công sở; Tăng cường giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo, phát triển tốt các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường, tôn trọng, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp và được đánh giá hàng tháng vào các cuộc họp hội đồng, họp chủ nhiệm, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt đảng. Cam kết không vi phạm đạo đức nhà giáo, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; đảm bảo an toàn cho học sinh.

- Thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương và các cơ quan đoàn thể huy động mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, trang trí trường lớp đảm bảo trường học an toàn, sạch, xanh, đẹp, thân thiện.

- Tập trung bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ; tổ chức cho giáo viên đăng ký việc gương mẫu đi đầu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, giáo viên trong nhà trường gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo, trách nhiệm, quyền hạn theo quy định tại điều 34, 35, 36, 37 Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT- BGD&ĐT, ngày 30/12/2010.

- Phối hợp với công đoàn chăm lo đời sống cho CBQL, GV, NV; quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xây dựng khối đoàn kết trong nhà trường.

- Thực hiện tốt và nhân rộng phong trào “ Đôi bạn cùng tiến’’ trong đội ngũ giáo viên. Lựa chọn CBQL, giáo viên có chuyên môn tốt tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ giáo viên cùng nhau học hỏi, chia sẻ chuyên môn ( Đ/c Lý Thị Hiền giúp đỡ đ/c Giàng Seo Pằng; đ/c Nông Thị Tiếp giúp đỡ đ/c Sùng Seo Lử, đ/ c Ma Diu Quan; đ/c Vàng Seo Chẩn Giúp đỡ đ/c Vàng Seo Chinh).

- Nhà trường xây dựng quy chế làm việc, quy chế văn hóa trường học, quy chế dân chủ; lô gô, tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi; thực hiện tốt 10 lời hứa của nhà giáo Lào Cai làm theo lời Bác để giáo viên và học sinh cùng học tập, phấn đấu vươn lên. Học sinh thực hiện tốt 5 lời hứa học sinh trường PTDTBT TH xã Thào Chư Phìn làm theo lời Bác; đóng khung treo cuối mỗi lớp học

- Xây dựng bộ tiêu chí văn hóa của nhà trường để tuyên truyền học sinh thực hiện tốt lời hứa đã xây dựng bằng hành động, việc làm vụ thể hàng ngày. Xây dựng văn hóa đọc, chào hỏi, vỗ tay, cảm ơn tạo thành thói quen hàng ngày; Thường xuyên tuyên truyền tới học sinh trong các buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp; hoạt động giữa giờ và lồng ghép trong các tiết học giáo dục lối sống, tự nhiên xã hội,... về tác hại của rác thải nhựa để Cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện “ Không dùng chai nhựa và túi nilon trong trường học’’; thực hiện treo băng zôn, khẩu hiệu trong nhà trường để tuyên truyền học sinh.

- Cán bộ, GV, NV trong nhà trường gương mẫu thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học. Có cử chỉ, lời nói, hành động cởi mở chân thành, phù hợp giao tiếp với cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp, cha mẹ học sinh, nhân dân,...thân thiện, đúng mực. Giáo viên gần gũi, yêu thương học sinh, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh; Giáo dục học sinh thân thiện chia sẻ, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động,... Giáo viên thường xuyên tạo cơ hội cho học sinh được rèn luyện phát triên năng lực và năng khiếu cá nhân, giúp học sinh làm chủ bản thân. học sinh mạnh dạn trong giao tiếp, có khả năng tự học, tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập lẫn nhau.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyền truyền để phụ huynh hiểu, chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương đổi mới về GDTH; tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động, sự đồng thuận của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo, đặc biệt là việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mà trọng tâm là thực hiện đối với lớp 1 tại nhà trường và công tác chuẩn bị đối với lớp 2 từ năm học 2021-2022.

- Thành lập tổ biên tập, thực hiện viết tin bài 1 lần/tháng về các hoạt động của nhà trường, gương người tốt, việc tốt, các em HS phấn đấu vươn lên trong học tập lên nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng...trên cổng thông tin điện tử, trong buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động tập thể và loa phát thanh của nhà trường.

- Thực hiện tốt Đề án tăng cường Tiếng việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số. 100% học sinh đạt chuẩn tiếng Việt.

2. Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục.

2.1. Thực hiện Chương trình GDPT 2018.

- Thực hiện có hiệu quả chương trình lớp 1 năm học 2020- 2021 tại 4/4 lớp học. Tham mưu Đảng ủy, UBND xã, các ban ngành đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị chuẩn bị điều kiện thực hiện CTGDPT giai đoạn 2020- 2025; tuyên truyền phụ huynh học sinh về chương trình, SGK của CTGDPT tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong việc chuẩn bị SGk, đồ dùng học tập CTGDPT mới vào năm 2020 -2021.

- Hiệu trưởng chủ động tham mưu, kết nối với các trường có chuyên môn tốt, thực hiện phương pháp đổi mới để giáo viên được học hỏi, trao đổi, chia sẻ, thực hiện CTGDPT lớp 1  năm học 2020- 2021.

- Tuyên truyền tới cán bộ giáo viên nêu cao tinh thần tự học hỏi, tìm hiểu nắm vững phương pháp, đặc biệt thực hiện có hiệu quả chương trình lớp 1.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ, thực hiện 4 chuyên đề nhằm nâng cao chuyên môn cho GV, bồi dưỡng GV đặc biệt là các chuyên đề về Chương trình GDPT cho HS lớp 1; phân công GV đã được tập huấn trực tiếp dạy lớp 1 năm học 2020-2021; thực hiện dự giờ, tư vấn, bồi dưỡng chuyên cho GV lớp 1 trong tháng 9,10 không xếp loại giờ dạy. Chia sẻ khó khăn vướng mắc, học hỏi phương pháp giảng dạy thông qua nhóm Zalo Gv lớp 1 trong huyện.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cán bộ, GV, NV, phụ huynh, cộng đồng về những chủ trương, chính sách, chế độ liên quan đến HS. Tuyên truyền, triển khai những định hướng đổi mới về giáo dục; đặc biệt là về việc triển khai Chương trình, SGK GDPT. Thực hiện phương trâm Mỗi cán bộ GV là một tuyên truyền viên”

- Thực hiện hiệu quả nội dung giáo dục địa phương ở cấp tiểu học theo hướng dẫn tại Công văn số 3536/BGDĐT- GDTH ngày 19/8/2019, trong đó thực hiện tích hợp nội dung giáo dục địa phương vào dạy học các môn học, hoạt động trải nghiệm theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018

- Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, học tập phương pháp mới của CTGPT; Cử giáo viên có năng lực chuyên môn tốt đi học tập, bồi dưỡng chương trình GDPT mới lớp 2.

2.2. Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục.

Thực hiện dạy học theo T33 tại 14/14 lớp trong đó dạy CTGDPT lớp 1 tại 4/4 lớp = 68 học sinh; Tin học 6 lớp = 156 học sinh; Mĩ thuật tại 14 lớp = 281 học sinh; Tiếng anh tại 6 lớp = 156 học sinh; Tiếng mông như một môn học ở 2 lớp = 55 học sinh.

- Tổ chức dạy tích hợp, lồng ghép các nội dung giáo dục địa phương tỉnh Lào Cai, giáo dục Quốc phòng an ninh theo chủ đề, phù hợp nội dung bài học và các hoạt động tập thể.

- Tổ chức dạy học tích hợp An toàn giao thông; quyền và bổn phận trẻ em trong tháng 9/2020.

- Thực hiện xây dựng kế hoạch môn học cụ thể đối với lớp 1. Giao quyền tự chủ cho giáo viên trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục, kế hoạch bài cho mỗi cán bộ giáo viên, không ký duyệt giáo án hàng tuần nhưng BGH, tổ chuyên môn thường xuyên kiểm tra việc giảng dạy và chuẩn bị của giáo viên trước khi lên lớp. Phân công BGH phụ trách chuyên môn các khối lớp.

3. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh.

3.1. Tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

- Tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng hiện đại, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực HS. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục các môn học với thực tiễn cuộc sống; vận dụng linh hoạt, kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp giáo dục với mục đích hình thành, phát triển năng lực HS; chú trọng dạy học phân hoá, dạy học cá nhân, dạy học ngoài trời, ngoại khóa, dạy học bằng trải nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin; STEM, dạy học kết nối.

- Thực hiện dạy học gắn kết giữa lý thuyết với thực hành; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh. Lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, nhân cách; giáo dục quốc phòng và an ninh; giáo dục pháp luật; an toàn giáo thông; bảo vệ môi trường; giáo dục nhận thức về quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống bạo lực học đường; tập trung giáo dục lối sống, kĩ năng sống; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục an toàn giao thông…

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn mới 2 lần/ tháng; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học theo hướng dẫn tại Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020. Thông qua sinh hoạt chuyên môn phải phát hiện được khó khăn, vướng mắc và bàn giải pháp thực hiện có hiệu quả chương, kế hoạch giáo dục.

- Tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua dạy tốt phù hợp với mỗi cán bộ giáo viên, tạo động lực cho GV, mỗi cán bộ, giáo viên cần xác định và hướng tới “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc ‘’

3.2. Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh.

- Ban hành quyết định thành lập ban quản lý và quy chế sử dụng hồ sơ điện tử trong nhà trường, triển khai, hướng dẫn đến toàn thể cán bộ, giáo viên cách nhập và sử dụng phần mềm để theo dõi chuyên cần và đánh giá học sinh hàng ngày.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai hồ sơ điện tử trong nhà trường, yêu cầu  giáo viên thường xuyên cập nhật theo chuyên cần học sinh hàng ngày.

- Thực hiện tổ chức đánh giá học sinh lớp 1,2,3 vào cuối kì và cuối năm học.

 - Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc đánh giá xếp loại học sinh theo Thông tư 22/2016/BGD&ĐT sủa đổi một số nội dung đánh giá học sinh Tiểu học theo Thông tư 30/2014/BGD&ĐT. Phối hợp chặt chẽ với gia đình, giáo viên bộ môn để cùng thực hiện đánh giá học sinh vào các tháng, học kì và cả năm học. Ghi chép cụ thể về sự tiến bộ hay hạn chế của học sinh theo từng giai đoạn để tìm giải pháp tháo gỡ, cập nhật nội dung đánh giá vào hồ sơ theo đúng quy định.

 - Tổ chức Hội nghị đại diện cha mẹ học sinh các lớp để phụ huynh nắm được việc đổi mới về đánh giá nhận xét học sinh. Làm tốt công tác dân vận: Động viên đội ngũ thường xuyên gần dân, thân dân để hòa đồng chia sẻ, tuyên truyền với dân về những chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước trong đó có những chính sách về giáo dục để phối hợp với giáo viên trong công tác giáo dục.

- Tổ chức ra đề kiểm tra, khảo sát chất lượng từng tháng. Xây dựng bộ ma trận đề kiểm tra định kì từng khối lớp theo đúng Thông tư 22. Đánh giá chất lượng học sinh từng lớp, từng tháng thực chất, theo dõi sự tiến bộ của học sinh. Khen thưởng đúng đối tượng học sinh vào cuối năm học.

4. Đẩy mạnh việc tăng cường phát triển ngôn ngữ cho học sinh; dạy HS khuyết tật.

4.1. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, Tin học và Tiếng dân tộc.

- Thực hiện có hiệu quả việc dạy học Ngoại ngữ và Tin học để chuẩn bị tốt cho việc triển khai dạy theo Chương trình GDPT. 100 % học sinh lớp 3,4,5 được học tiếng Anh, Tin học và dạy tiếng Anh tự chọn đối với HS lớp 1A tại trường chính tạo tiền đề cho học sinh học tốt ở các lớp sau. Hiện tại nhà trường chưa có Gv Tin học phân công Gv Tiếng anh dạy Tin học ở khối 3 để HS được tiếp cận và đảm bảo chương trình khi có Gv.

- Tổ chức các tiết học ngoại khóa các tiết học Tiếng anh nhằm phát triển kĩ năng giao tiếp cho học sinh; phát động phong trào giáo viên các môn học khác cùng tham gia cùng học tiếng Anh với học sinh hoặc tự học qua Intnert.

- Thực hiện dạy tiếng Mông tại 2 lớp 4,5 với 2 tiết/ tuần nhằm duy trì bản sắc văn hóa dân tộc và chữ viết cho học sinh dân tộc mông.

4. 2. Thực hiện tốt các giải pháp tăng cường tiếng Việt.

- Thực hiện tăng cường Tiếng việt cho học sinh từ trường chính đến điểm trường với phương trâm “ Chất lượng là tiên quyết Tiếng việt là sống còn’’. Giáo viên dạy bất cứ môn học nào phải có ít nhất 1 hoạt động tổ chức lồng ghép Tăng cường tiếng việt cho học sinh, nếu kiểm tra, dự giờ không có nội dung tăng cường tiếng việt xếp giờ dạy không đạt yêu cầu.

- Tổ chức các cuộc thi giao lưu văn tuổi thơ các lớp, các điểm trường, tổ chức ngày hội đọc sách; rung chuông vàng vào ngày 20/11 và 26/3.

- Tổ chức thư viện cầu thang, thư viện ngoài trời, bổ sung thêm các loại sách báo, truyện, thường xuyên giới thiệu sách, báo theo chủ điểm. Tổ chức cho học sinh đọc sách, báo theo lịch cụ thể vào các buổi chiều.

- Tham mưu, phối hợp tốt với các tổ chức, đoàn thể xã hội, huy động nguồn XHH hỗ trợ mua sách, báo, truyện cho HS đọc ngoài giờ.

- Đối với các điểm trường bố trí phòng công vụ, phòng học không sử dụng làm phòng đọc sách cho HS trong buổi trưa, đầu giờ và cuối giờ học hàng ngày.

- Giao cho giáo viên đăng ký làm đồ dụng phục vụ cho giảng dạy và được lưu giữ trong thư viện mỗi đồng chí giáo viên 1 đồ dùng/năm, sử dụng đồ dùng trong mỗi tiết học. Tổ chức cho học sinh hàng ngày vào thư viện đọc sách, báo truyện vào trước giờ truy bài, giờ ra chơi, ngoài giờ buổi chiều để bổ sung, nâng cao thêm kiến thức và sự hiểu biết cho học sinh.

4.3. Thực hiện giáo dục đối với học sinh khuyết tật.

- 2/2 học sinh khuyết tật được học hòa nhập ở khối 4, khối 5; rà soát chế độ chính sách cho người khuyết tật đúng theo Thông tư số 42/ 2013/TTLT- BGD&ĐT – BLĐTBH- BTC. Yêu cầu giáo viên nghiên cứu và nắm chắc Thông tư 03/2018/ TT-BGD&Đt, ngày 29/1/2018 về quy định giáo dục học sinh khuyết tật; tìm hiểu hoàn cảnh gia đình học sinh, quan tâm tới đặc điểm tâm lý học sinh, tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp để học sinh được tham gia nhằm tạo sự đoàn kết, phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh không để tình trạng học sinh ngồi chơi tự do.

- Theo dõi, đánh giá sự tiến bộ của học sinh, phối hợp với phụ huynh, nhà trường, đoàn thể xây dựng kế hoạch giáo dục học sinh. Lập hồ sơ giáo dục cá nhân cho từng em.

- Lên kế hoạch giáo dục theo bài đưa ra nội dung giáo dục và biện pháp giáo dục cụ thể cho từng học sinh.

- Hằng tuần  trao đổi với phụ huynh về những chuyển biến của các em và có những đề xuất cần phụ huynh phối hợp. Trao đổi với phụ huynh  tìm hiểu một số tính cách ở nhà để có hướng rèn luyện phù hợp.

5. Công tác kiểm tra; kiểm soát và nâng chất lượng giáo dục toàn diện, đảm bảo chất lượng giáo dục thực chất.

5.1. Công tác kiểm tra.

- 100% giáo viên, nhân viên được kiểm tra về thực hiệm vụ được giao; kiểm tra toàn diện, kiểm tra hoạt động sư phạm 7/21 giáo viên ( đ/c Dương Thị Chuyên, Vàng Seo Sềnh; Ma Seo Lao, Vàng Seo Chinh, Ly A Lá, Trần Văn Hải, Ma Seo Sáng).

- 100% giáo viên được kiểm tra đột xuất, mỗi giáo viên được kiểm tra ít nhất 1 lần/ tháng.

- Kiểm tra hoạt động của các tổ chuyên môn, các bộ phận: thư viện, thiết bị, văn thư, bán trú.

- Kiểm tra học sinh về việc thực hiện nhiệm vụ học tập và thực hiện nội quy, quy định của nhà trường, của lớp.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ nhà trường; xác định các nội dung kiểm tra, hình thức, phương pháp kiểm tra theo đúng văn bản hướng dẫn, phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Kiểm tra chỉ rõ những ưu điểm, tồn tại, hướng khắc phục, chú trọng công tác kiểm tra lại đánh giá sự tiến bộ từng giáo viên .

  - Sau kiểm tra có kết luận, thông báo kết quả, kiểm tra lại nội dung còn tồn tại theo dõi sự tiến bộ của giáo viên.

5.2. Kiểm soát và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đảm bảo chất lượng giáo dục thực chất.

* Chất lượng đại trà, chất lượng các điểm trường.

- Tổ chức giao số lượng và ký cam kết về việc duy trì số lượng và tỷ lệ chuyên cần đối với từng giáo viên. Phối hợp với các đoàn thể tổ chức tốt các hoạt động phù hợp, thu hút học sinh.

 • Giao chỉ tiêu chất lượng đảm bảo chất lượng học sinh 100% học sinh đạt chuẩn kiến thức kĩ năng và được phát triển năng lực và phẩm chất.
 • Thực hiện nghiêm túc chương trình GDPT kèm theo Quyết định 16/2006 – BGD&ĐT. Quản lí tốt về kế hoạch, thời gian năm học theo quy định. Tổ chức làm việc 40 giờ/tuần; 8 giờ/ngày và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày 14/14 lớp,
 • Xắp xếp thời khóa biểu phù hợp với thời lượng tối đa là 7 tiết/ngày. Các thời gian còn lại dành cho giáo dục kỹ năng sống, giáo dục các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Xây dựng kế hoạch và thời khóa biểu dạy học 2 buổi/ ngày đảm bảo các yêu cầu: Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầu học tập, bồi dưỡng học sinh năng khiếu.
 • Giao chỉ tiêu chất lượng từng tháng, tổ chức ký cam kết chất lượng học sinh từng lớp đối với giáo viên được phân công giảng dạy ở tất cả các môn học. Hàng tháng tổ chức khảo sát chất lượng nhằm thúc đẩy giáo viên đưa ra phương pháp giảng dạy và biện pháp rèn chất lượng phù hợp để nâng cao chất lượng học sinh. Kiểm soát chặt chẽ việc tự chủ chương trình và tích hợp nội dung các môn học, giao chỉ tiêu chất lượng từng tháng. Chỉ đạo tổ chuyên tổ chức chức cho giáo viên đăng ký tiết dạy có sử dụng phương pháp dạy học Stem để dự giờ, kiểm tra, tư vấn, hỗ trợ giúp học sinh vận dụng kiến thức vào thực hành tạo hứng thú học tập cho học sinh.  
 • Tổ chức cho học sinh bán trú học buổi tối trên cơ sở giáo viên chủ nhiệm giao bài, giáo viên trực quản đôn đốc, nhắc nhở, hỗ trợ học sinh khi cần thiết.
 • Chỉ đạo giáo viên thường xuyên kiểm soát chất lượng và hỗ trợ động viên kịp thời học sinh có sự tiến bộ.
 • Chỉ đạo giáo viên thực hiện hết nội dung chương trình trong tiết học; kiểm soát chất lượng thường xuyên tiết dạy; chuẩn bị phiếu bài tập, bài kiểm tra, thành lập đội tuyển; bồi dưỡng học sinh mũi nhọn trong lớp.
 • BGH, Tổ chuyên môn tư vấn cho giáo viên kĩ năng bồi dưỡng học sinh mũi nhọn. Dạy học kết hợp với thực hành trải nghiệm sáng tạo cho học sinh. Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp phát huy kĩ năng giao lưu bằng Tiếng việt cho học sinh như thi kể chuyện, đọc thơ, giới thiệu bản thân, .. vào các tiết học trải nghiệm.
 • Tổ chức ra đề kiểm tra hàng tháng, học kì đảm bảo kiến thức  mang tính đồng tâm, kiến thức liên môn, bền vững, đề kiểm tra phân loại rõ đối tượng học sinh đòi hỏi học sinh nắm chắc kiến thức, có sự vận dụng sáng tạo, liên hệ thực tế. Việc kiểm tra, đánh giá đúng thực chất, phân loại từng đối tượng học sinh; coi trong sự tiến bộ của học sinh không gây áp lực, sự thất vọng ở các em. Mỗi CBQL, giáo viên phải kiểm soát chặt chẽ về chất lượng học sinh ở tất cả các điểm trường, nắm được các học sinh còn hạn chế ở từng lớp.

- Ban giám hiệu phân công kiểm soát chỉ đạo nâng cao chất lượng từng khối lớp, điểm trường lẻ và chịu trách nhiệm về chất lượng và nhiệm vụ được phân công.

- Tổ chức các hoạt động dạy học, sinh hoạt chuyên đề đảm bảo chất lượng bền vững HS lớp 5 lên lớp 6. 

     * Chất lượng học sinh mũi nhọn.

 - Ngay từ đầu năm học khảo sát chất lượng học sinh để lựa chọn học sinh có năng khiếu. Xây dựng kế hoạch để bồi dưỡng và triển khai tới toàn thể CBQL, GV. Phân công giáo viên có kiến thức, chuyên môn tốt tham gia bồi dưỡng cho học sinh.

- Giáo viên các khối lớp tổ chức xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và lựa chọn  5 học sinh/khối để tham gia sân chơi Trạng nguyên tiếng Việt.

- Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho ôn tập và bồi dưỡng học sinh.

5.3. Triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học cho học sinh.

- Triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh, tuyên truyền, khuyến khích học sinh tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trong nhà trường tập trung chủ yếu khối 4,5.

- Phân công giáo viên lựa chọn học sinh học tốt, có sáng tạo nghiên cứu, xây dựng ý tưởng gắn với đồ dùng học tập, sinh hoạt thiết thực ở địa phương. Nghiên cứu ứng dụng sáng tạo khoa học kĩ thuật, công nghệ và kiến thức các môn học vào thiết kế sản phẩm nhằm phát huy trí tuệ, rèn luyện tư duy, kĩ năng tìm tòi, khám phá của học sinh.

6. Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm; xây dựng, phát triển thư viện trường tiểu học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực học sinh.

- Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày 14/14 lớp, bố trí thời gian dành cho giáo dục kỹ năng sống, giáo dục các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Xây dựng kế hoạch và thời khóa biểu dạy học 2 buổi/ ngày. Giao quyền cho giáo viên tự chủ chương trình, xây dựng kế hoạch đảm bảo phù hợp với đối tượng học sinh của lớp đạt  yêu cầu: Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầu học tập, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, dạy học các môn tự chọn, không giao bài về nhà; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa giúp học sinh tự tin, chủ động trong giao tiếp. Tổ chức cho học sinh thực hành kiến thức đã học tham gia các hoạt động thực tế, trải nghiệm như trồng rau, chăn nuôi, nấu ăn….

- Tổ chức các câu lạc bộ khâu thêu, thể dục thể thao, sân chơi trạng nguyên tiếng việt cho học sinh.

- Tổ chức cho học sinh trải nghiệm chăm sóc cây sa nhân, tham quan nhà văn hóa xã, khu bán trú THCS. Tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của địa phương.; 100% học sinh được trải nghiệm chăm sóc rau, hoa, lao động vệ sinh. 

- Tổ chức các hoạt động ngoài giờ phong phú, linh hoạt, sáng tạo như các câu lạc bộ; lao động, vệ sinh, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. Thực hiện màn đồng diễn múa khèn ô.

- Tổ chức sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp nhẹ nhàng không gây áp lực cho học sinh, thực hiện tích hợp nội dung giáo dục địa phương tỉnh Lào Cai, quốc phòng an ninh; tuyên truyền, giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhà trường kiểm soát qua việc thực hiện soạn bài, tổ chức trong lớp.

- Đội nghi thức thực hiện tốt các bài trống, múa hát theo quy định. 100% học sinh được tham gia bài đồng diễn múa khèn ô. Tổ chức đại hội liên đội, sinh hoạt chi đội, sao nhi đồng đảm bảo theo đúng quy định của điều lệ.

- Tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm “ Chăm sóc vườn cây sa nhân’’ 1 lần/tháng giúp cho học sinh có kĩ năng lao động, chăm sóc cây đúng kĩ thuật.

  - Thành lập câu lạc bộ phát thanh măng non; câu lạc bộ thể thao; câu lạc bộ mĩ thuật. Tổ chức các câu lạc bộ lựa chọn học sinh đăng ký theo nguyện vọng và sở thích tổ chức trưng bày sản phẩm câu lạc bộ khâu thêu thổ cẩm tháng 11/2020. Tổ chức sân chơi Rung chuông vàng vào tháng 12/2020. tổ chức giao lưu đá bóng, chơi cờ vua vào tháng 3/2021. Xây dựng kế hoạch tổ chức tốt hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh.

- Giao cho các đồng chí chủ nhiệm các câu lạc bộ chịu trách nhiệm xây \dựng kế hoạch hoạt động và lịch hoạt động cụ thể theo tuần, tháng. Nội dung đảm bảo phù hợp theo chủ điểm, chủ đề trong năm học, lưu giữ các hình ảnh, tư liệu làm minh chứng.

- Xây dựng tủ sách lớp học, thực hiện có hiệu quả“thư viện xanh”, “thư viện thân thiện”, “thư viện di động”, nhà bản sắc... đảm bảo 100 % học sinh được tham gia đọc sách hàng ngày dưới mọi hình thức. Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho GV và nhân viên thư viện về tổ chức ngày hội đọc, giới thiệu sách cho HS; dành thời lượng phù hợp cho tiết đọc thư viện; đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kĩ thuật, học liệu và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và tổ chức hoạt động thư viện. Huy các nguồn lực XHH hỗ trợ sách, báo, truyện xây dựng thư viện trường học. Xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường từ quản lý đến Gv, HS, thực hiện công tác giới thiệu sách mới 1 lần/1 tháng.

7. Đổi mới công tác quản lý, bồi dưỡng đội ngũ.

7.1.Đổi mới công tác quản lý.

- Đổi mới công tác quản lý của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng phải xác định đây là yếu tố tiên quyết trong việc nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường. Đổi mới từ công tác xây dựng kế hoạch, xây dựng nền nếp, nội quy, quy chế. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ quản lí trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2020– 2021.

- Xây dựng và triển khai  kế hoạch, chương trình giáo dục, cách dạy, cách đánh giá trong nhà trường; phân công đúng vị trí việc làm, đúng năng lực phát huy sự sáng tạo mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ,

- Thực hiện công khai kế hoạch, chương trình, chất lượng, tài chính, chế độ chính sách của cán bộ, Gv, HS; đánh giá công bằng khách quan tạo động lực cho đội ngũ.

 - Mỗi CBQL xác định được nội dung tự bồi dưỡng trong năm học phù hợp với năng lực và đảm bảo theo quy định. Xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên trong năm. Nắm rõ tài liệu, chương trình, phương pháp của CTGPT mới; triển khai được cho giáo viên, học trong nhà trường.

- Chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương những nội dung trọng tâm, đề ra chủ trương mới cho giáo dục của địa phương, tạo uy tín với nhân dân, vận động cha mẹ học sinh và cộng đồng tham gia các hoạt động nhà trường.

- Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng phải thực sự là nòng cốt chuyên môn, làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao trong mọi công việc. Biết lắng nghe, tôn trọng và chia sẻ cùng bạn bè đồng nghiệp; Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo, rèn luyện phẩm chất đạo đức, là người tiên phong trong việc bồi dưỡng và tự bồi dưỡng kiến thức, năng lực, nghiệp vụ; Dạy đủ số tiết quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của giáo viên; kiểm soát chất lượng các lớp theo tuần, tháng, học kì. Có khả năng bồi dưỡng về năng lực dạy học, kĩ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch, phương pháp dạy học mới cho giáo viên.

- Tăng c­ường công tác kiểm tra gắn với hội giảng và bồi d­ưỡng giáo viên, đặc biệt chú ý đến việc khắc phục tồn tại sau kiểm tra; việc đánh giá trình độ chuyên môn, năng lực sư­ phạm của giáo viên, chú trọng quan tâm đến chất lượng, giảm tính hình thức và nắm rõ được số giáo viên còn hạn chế, nội dung còn hạn chế có hình thức bồi dưỡn phù hợp.

- Thực hiện chấn chỉnh kỉ luật, kỉ cương, xây dựng  mối đoàn kết nội bộ trong đơn vị, phát ngôn đúng, chính xác. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý học sinh, giáo viên và các hoạt động giáo dục.

- Ban giám hiệu phân công kiểm soát chỉ đạo nâng cao chất lượng từng khối lớp và khung cảnh điểm trường lẻ và chịu trách nhiệm về chất lượng về nhiệm vụ được phân công cụ thể:

Đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy - Hiệu trưởng chỉ đạo chuyên môn  khối  1, phụ trách điểm trường Hô Sáo Chải.

Đ/c Lê Quang Hiếu - Phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo chuyên môn  khối 4,5 và điểm trường Cẩu Pì Chải.

Đ/c Thào Seo Pùa - Phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo chuyên môn  khối lớp 2,3 và phụ trách điểm trường Sán Chá.

7. 2. Bồi dưỡng đội ngũ.

 • Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền cho đội ngũ giáo viên nhận thức được tầm quan trọng trong việc tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn cho bản thân, ý thức trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng học sinh.
 •  Thành lập tổ cốt cán chuyên môn, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cụ thể từng tuần, tháng; phân công theo từng nhóm giáo viên bồi dưỡng, hỗ trợ, động viên, khích lệ giáo viên nêu cao tinh thần tự học tập và bồi dưỡng chuyên môn.
 • Giao chỉ tiêu số lượng, chất lượng; tổ chức cho giáo viên cam kết về các nhiệm vụ thực hện trong năm học và cam kết thực hiện tự bồi dưỡng chuyên môn, kiểm soát nâng cao chất lượng.
 • Kiểm soát việc soạn giảng của giáo viên hàng tuần, chuẩn bị đồ dùng trong từng tiết dạy bằng cách kiểm tra giáo án, kiểm tra việc mượn đồ dùng, tự làm đồ dùng và giảng dạy của giáo viên. Thường xuyên thăm lớp, dự giờ ít nhất 1 tiết/ ngày; sinh hoạt chuyên môn chọn những chuyên đề cần tiếp cận cái mới; nội dung giáo viên còn yếu, vướng mắc, học sinh còn hạn chế khi học và giải quyết vấn đề.
 • Xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ đảm bảo, phù hợp và đáp ứng nhu cầu giáo viên. Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng kiểm soát chặt chẽ kế hoạch lên lớp; chất lượng học sinh; phương pháp hình thức dạy học của giáo viên.
 • Ngay từ đầu năm học nhà trường tổ chức cho giáo viên tự đánh giá năng lực của bản thân từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ đặc biệt đối với giáo viên còn hạn chế về phương pháp. Tổ chức cho giáo viên tự nghiên cứu, bồi dưỡng, sau đó nhà trường thành lập nhóm giáo viên có chuyên môn vững vàng đi dự giờ, tư vấn, kiểm tra, giúp đỡ; Sau khi tư vấn có yêu cầu giáo viên học tập, vận dụng thực hiện tại lớp và kiểm tra lại, đánh giá sự tiến bộ của từng giáo viên. Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn tại trường; bồi dưỡng thông qua trang mạng “Trường học kết nối”. Mỗi tổ chuyên môn đăng ký với BGH nhà trường thực hành dạy ít nhất 2 tiết sử dụng phươnng pháp dạy học Stem và 1 tiết dạy học kết nối/ học kì có cụ thể tên bài, ngày dạy để BGH đi kiểm tra, dự giờ, đánh giá.
 • Tổ cốt cán chuyên môn trong nhà trường, phân công giáo viên có chuyên môn tốt có trách nhiệm giúp đỡ, tư vấn, hướng dẫn chuyên môn cho giáo viên. Hàng ngày yêu cầu giáo viên được giúp đỡ chuẩn bị kĩ bài dạy trước khi lên lớp, nếu có nội dung kiến thức chưa hiểu,  chưa biết truyền đạt nội dung kiến thức, sử dụng phương pháp phù hợp sẽ trao đổi với người được phân công giúp đỡ tư vấn, hướng dẫn trực tiếp; dự giờ có thể dạy mẫu cho giáo viên học hỏi. Hàng tháng báo cáo kết quả với BGH về sự tiến bộ của giáo viên để có kế hoạch bồi dưỡng nội dung tiếp theo và giáo viên khác cùng học hỏi.
 • Tổ chức dự giờ tư vấn, bồi dưỡng phương pháp tổ chức giảng dạy cho giáo viên lớp 1 không xếp loại giờ dạy trong tháng 9,10/2020.
 • Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần/tháng, sinh hoạt chuyên đề cấp trường 4 chuyên đề. Sinh hoạt chuyên môn chia làm ba tổ; cấp tổ do tổ trưởng tổ chuyên môn chủ trì, sinh hoạt cấp trường do BGH nhà trường chủ trì. Đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn theo hướng tự chủ để giáo viên được học hỏi, chia sẻ, bồi dưỡng chuyên môn. Các chuyên đề thực hiện trong năm:

Chuyên đề 1: Phương pháp dạy học Stem tháng 10/2020 ( khối 4,5 thực hiện).

Chuyên đề 2: Chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học  12/2020 ( khối 1 thực hiện).

Chuyên đề 3: Kiểm soát và nâng cao chất lượng bền vững tháng 2/2021( khối 4,5 thực hiện).

Chuyến đề 4: Nâng cao chất lượng dạy môn Tập làm văn tháng 4/ 2021.( khối 2,3 thực hiện).

 • Phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt; “ Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc’’. Tuyên truyền cán bộ, giáo viên trước tiên cán bộ quản lý là người gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ, hàng ngày mỗi ngày đến trường thực hiện được một việc làm mới; đối với giáo viên từng bài dạy đạt hiệu quả, từng tiết dạy có sự sáng tạo, hoặc đổi mới về hình thức tổ chức, phương pháp hay, lời nói chuẩn mực, việc làm nhớ.
 • Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường vào tháng 11/2020 yêu cầu mỗi giáo viên dạy 1 tiết, trình bày một giải pháp thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của mình. Khảo sát chất lượng 2 môn Toán, TV ( đối với Gv chủ nhiệm lớp), môn học ( đối với Gv bộ môn).

 8. Duy trì, nâng cao chất lượng PCGD; đảm bảo hiệu quả KĐCL và xây dựng TCQG; mô hình trường học.

8.1. Công tác PCGD, KĐCL và TCQG.

- Tham mưu BCĐ PCGD xã điều tra, thống kê đầy đủ, chính xác việc thực hiện các tiêu chí của công tác PCGDTH - XMC thời điểm tháng 9/2020 theo Thông tư  số 07/BGD&ĐT, ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3.

- Tham mưu để kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập tại địa phương, triển khai các văn bản liên quan đến công tác phổ cập giáo dục, Nghị định 20/NĐ- CP ngày 24/3/2014 về PCGD và XMC và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GD-ĐT, xây dựng kế hoạch PCGD và  XMC tại địa phương; thường xuyên họp để trao đổi, bàn giải pháp huy động học sinh ra lớp đạt 100%, tỷ lệ chuyên cần đạt 99 – 100%; không để tình trạng học sinh nghỉ học không phép, học sinh không ra lớp, học sinh bỏ học.

- Phân công giáo viên phụ trách điều tra phổ cập các thôn rà soát số trẻ sinh năm 2014, thực hiện tốt việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2020– 2021.

- Chú trọng công tác rèn học sinh còn hạn chế về KT-KN, không để học sinh không hoàn thành lớp học đối với học sinh lớp 1,2,3,4 và không hoàn thành chương trình Tiểu học đối với lớp 5 đảm bảo phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi. Tổ chức điều tra phổ cập vào tháng 9 và tháng 5 hàng năm phân công giáo viên phụ trách các thôn cụ thể, đối chiếu số liệu các cấp trong xã.

- Khảo sát chất lượng hàng tháng, nâng cao chất lượng học sinh .

- Xây dựng kế hoạch, báo cáo tự đánh giá theo thông tư 17/2018/ TT- BGD&ĐT, ngày 22/8/2018 quy định về KĐCL và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường TH. Phân công giáo viên phụ trách từng tiêu chí xây dựng báo cáo, rà soát và thu thập hồ sơ, minh chứng thực hiện kiểm định chất lượng mức độ 2 và duy trì các tiêu chí của trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 lần 2 vào tháng 6/2021.

8.2. Mô hình trường học.

     - Xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể mô hình “ Trường bán trú an toàn, tự quản”. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các bộ phận thực hiện nhiệm vụ đặc biệt thực hiện tốt khung tập và lịch khép kín một ngày. Phân công, theo dõi, hướng dẫn đội tự quản thực hiện nghiêm túc, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các phòng trưởng, phó trưởng phòng và ý thức tự giác của các thành viên; các thành viên đội tự quản thực hiện luân phiên theo tháng để tất cả học sinh bán trú được thực hiện í nhất 1 lần/ tháng/năm học. Phân công ban giám hiệu, giáo viên trực quản lý học sinh 24/24 hàng ngày, có lịch trực cụ thể từng ngày. Trong các phòng được học sinh xây dựng nội quy, có thời gian biểu cụ thể, tên học sinh từng giường, danh sách học sinh từng phòng phân công cụ thể từng thành viên. Sinh hoạt bán trú ít nhất 1 lần/tháng.

- Xây dựng nội quy hoạt động của bán trú, tổ chức các hoạt động bán trú theo đúng kế hoạch đề ra nhằm xây dựng nề nếp cho học sinh cụ thể: Buổi sáng, buổi chiều HS lên lớp học sau khi nghỉ buổi chiều tổ chức cho học sinh tham gia lao động chăm sóc bồn hoa cây cảnh trồng rau, buổi tối các em lên lớp học từ 19h00 phút đến 20h30 phút, sau đó học sinh vệ sinh giáo viên điểm danh và cho học sinh đi ngủ.

- Xây dựng đội tự quản quản lí học sinh: Mỗi phòng ở nhà trường cử 03 bạn lớn hơn và có trách nhiệm đôn đốc các bạn ở trong phòng về: Thể dục buổi sáng, vệ sinh phòng ở, gấp chăn màn…Các em này phải chịu trách nhiệm của mình trước tổ quản lí nội trú về các công việc được giao.

- Ngoài việc lên lớp học kiến thức mỗi tuần trường tổ chức 1 buổi tối sinh hoạt ngoại khóa cho học sinh bán trú, trong buổi sinh hoạt các em được tham gia múa, khiêu vũ, hát, đóng kịch tuyên truyền,  nhằm thu hút các em thêm yêu trường yêu lớp các em thấy ở trường thực sự vui vẻ. Trong các năm học nhà trường xây dựng tiêu chí thi đua giữa các phòng ở sạch sẽ, nền nếp cho các em học sinh, qua việc các em tham gia vào trang trí phòng ở và vệ sinh phòng

    - Đổi mới tổ chức giờ chào cờ, sinh hoạt lớp nhẹ nhàng, gần gũi không tạo áp lực cho học sinh.

- Tổ chức các hoạt động ngoài giờ phong phú, linh hoạt, sáng tạo như các câu lạc bộ; lao động, vệ sinh, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.

- Tổ chức hoạt động theo đúng quy định loại hình trường PTDTBT. Tổ chức ăn ở cho học sinh đảm  đúng, đủ định mức. Tổ chức nấu ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Học sinh có ý thức, có kĩ năng sống tốt, biết sống độc lập, biết tự chăm sóc bản thân.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh như xem phim, đọc sách, tham gia các trò chơi dân gian. Thành lập ban chỉ đạo công tác bán trú ( trong đó: đồng chí Hiệu trưởng – trưởng ban - phụ trách chung) và các tổ trực, trực theo ngày 24/24 giờ mỗi ngày theo dõi ăn, ngủ, học tập, sinh hoạt của học sinh. Thành lập tổ nòng cốt học sinh theo dõi nấu ăn, ngủ, vệ sinh, học tập, thực hiện mô hình chăn nuôi, trồng rau, nấu ăn, học tập, vui chơi, trồng hoa, vệ sinh tổ chức hoạt động có hiệu quả trong năm học. Thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh khu nhà ăn, nhà nghỉ của học sinh bán trú, có nội quy quy định, có lịch trực, thời gian biểu, có bảng thực đơn và có tên học sinh tại các giường, phòng để dễ quản lý.

     - Các phòng ở học sinh phân công 1 học sinh làm phòng trưởng chịu trách nhiệm chung, 2 phòng phó theo dõi số lượng, vệ sinh; theo dõi, quản lý việc học tập, thực hiện nội quy của các thành viên trong phòng; hàng ngày tổ trưởng, tổ phó báo cáo giáo viên trực tình hình thực hiện của các thành viên trong phòng nhằm nâng cao ý thức tự quản của học sinh

9.  Công tác bán trú và y tế học đường.

- Tham với Đảng uỷ, UBND, ban chỉ đạo Phổ cập Giáo dục xã và phối hợp với trưởng thôn, phụ huynh huy động học sinh ra lớp đảm bảo 100%. Duy trì tỷ lệ chuyên cần đạt từ 99 % trở lên. Xây dựng quy chế phốí hợp với công an xã đảm bảo an ninh trật tự trong trường học và an toàn học sinh từ nhà đến trường và từ trường về nhà.

- Tăng cường các biện pháp giáo dục đảm bảo an toàn cho học sinh phối hợp công an xã, Đoàn Thanh niên tuyên truyền giáo dục về công tác phòng chống Covid 19; phòng ngừa, phòng chống tai nạn thương tích, các biện pháp đảm bảo an toàn, các kĩ năng tự quản, tự bảo vệ cho học sinh thông qua các tiết học, tiết chào cờ, hoạt động ngoài giờ lên lớp, các chương trình phát thanh măng non.

- Thực hiện tốt phong trào thi đua“ Tuần lễ không nghỉ học” tổ chức nhóm học sinh “ Cùng nhau đến trường”.

- Có biện pháp xử lí kịp thời các dấu hiệu mất an toàn trong trường học. Làm biển báo để nâng cao tinh thần cảnh giác cho CBQL, giáo viên, nhân viên, học sinh biết để đảm bảo an toàn. Tổ chức diễn đàn đối thoại hiệu trưởng với cán bộ giáo viên và học sinh 1 lần/ tháng để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của học sinh . Có kế hoạch cải tiến và tháo gỡ kịp thời.

- Tổ chức tốt  mô hình tự quản của học sinh và thực hiện nghiêm túc “ Một ngày bán trú’’.

- 100% học sinh được khám sức khỏe định kì và chăm sóc sức khỏe thường xuyên.

- Xây dựng thực đơn theo mùa, theo tuần cụ thể. Đảm bảo mỗi bữa ăn có đủ dinh dưỡng, cân đối giữa các chất sinh năng lượng, tỷ lệ đạm, chất béo động vật và thực vật. Thực hiện bữa ăn dinh dưỡng 1 bữa/ tuần từ tháng 10…Thực phẩm phải được ký cam kết với nhà cung cấp, phải rõ nguồn gốc, không sử dụng thực phẩm ôi thiu, thực phẩm đã qua chế biến sẵn. Chế biến thức ăn đúng quy trình, không để  lẫn dụng cụ chế biến thức ăn sống với dụng cụ chế biến thức ăn chín, nhân viên chế biến phải sử dụng găng tay, khẩu trang.   

- Thực hiện việc học tập buổi tối cho các em ở tại trường, phân công giáo viên trực tổ chức hướng dẫn các em học đảm bảo theo yêu cầu. Tổ chức các hoạt động rèn kĩ năng sống cho học sinh bán trú thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; hoạt động chăm sóc rau, hoa, chăm sóc vật nuôi.

- Xây dựng kế hoạch đối thoại giữa nhà trường và học sinh để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của học sinh; kịp thời phát hiện, giải quyết nguyện vọng chính đáng của học sinh.

- Phân công ban giám hiệu, giáo viên trực quản lý học sinh 24/24 hàng ngày, có lịch trực cụ thể từng ngày. Trong các phòng được học sinh xây dựng nội quy, có thời gian biểu cụ thể, tên học sinh từng giường, danh sách học sinh từng phòng phân công cụ thể từng thành viên, quản lý chặt chễ các hoạt động nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

- Chỉ đạo nhân viên y tế xây dựng kế hoạch thường xuyên kiểm tra vệ sinh lớp học, vệ sinh nhà ở, vệ sinh học sinh, theo dõi, chăm sóc sức khẻo học sinh; kiểm tra thức ăn, nước uống đảm bảo vệ sinh. Phối hợp với trạm y tế xã khám sức khỏe định kì, tẩy giun, tiêm phòng cho học sinh. Xây dựng tủ thuốc có đủ thuốc để sơ cứu thông thường cho học sinh; tổ chức cho học sinh súc miệng 1 lần/tuần vào sáng thứ hai hàng tuần. Hàng ngày kiểm tra khẩu phần ăn của học sinh, lưu mẫu thức ăn hàng ngày, có hồ sơ theo dõi khám chữa bệnh cho học sinh.

  IV. CÁC HỘI THI VÀ GIAO LƯU.

 1. Đối với học sinh:

+ Thi trạng nguyên Tiếng Việt đối với học sinh các lớp1,2, 3,4,5

+ Thi giao lưu văn tuổi thơ cấp huyện; thi rung chuông vàng, bóng đá, cờ vua cấp trường.

 1.  Đối với giáo viên:

+ Tổ chức Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và tổng kết  trước ngày 25/11/2020.

   + Thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, thi giáo viên dạy giỏi chuyên đề ( theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT )

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

 1. Lãnh đạo nhà trường.
 • Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường, tổ chức thảo luận, lấy ý kiến góp của CBGV, NV.
 • Ban hành các văn bản để triển khai, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.
 • Kiểm tra, đôn đốc các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
 1. Tổ chuyên môn, tổ văn phòng.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo các thành viên thực hiện tốt theo kế hoạch đã đề ra. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

3. Tổ chức đoàn thể.

Xây dựng kế hoạch phù hợp với thực tế của đơn vị và thực hiện có hiệu quả.

4. Giáo viên, nhân viên.

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra và chịu trách nhiệm thực hiện đúng kế hoạch.

Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của trường PTDTBT TH Thào Chư Phìn. Kính mong Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma cai xem xét, phê duyệt.

         Nơi nhận:                                                             HIỆU TRƯ­ỞNG 

 - Phòng GD& ĐT;

 - UBND xã

- Tổ CM, các đoàn thể                                                                           ( Đã ký)

 - Lư­u: NT.     

                                     

 

                                                                               Nguyễn Thị Bích Thủy

 

                            

PHÊ DUYỆT CỦA  PHÒNG GD&ĐT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CỤ THỂ

( Kèm theo KH số     /KH- NT, ngày   /9/2020 của trường PTDTBT TH xã Thào Chư Phìn)

Thời gian

Nội dung

Dự kiến kết quả

Điều chỉnh

bổ sung

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 8/2020

Tuần 1

- GV tập trung, ổn định trường lớp.

- Dự kiến phân công chuyên môn năm học 2020- 2021.

- Tiếp tục trực trường theo lịch phân công.

 

 

Tuần 2

- GV tập trung, ổn định trường lớp.

- Dự kiến phân công chuyên môn năm học 2020-2021.

- Tiếp tục trực trường theo lịch phân công.

 

 

Tuần 3

- CB, GV tập huấn theo lịch của phòng, sở giáo dục.

- Lao động vệ sinh, XD khung cảnh trường lớp.

 

 

Tuần 4

-  Chuẩn bị CSVC phục vụ cho giảng dạy

- Xây dựng kế hoạch môn học.

- Xét duyệt các chế độ học sinh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 9/2020

Tuần 1

- Họp HĐSP triển khai kế hoạch tháng 9.

- Chuẩn bị công tác khai giảng năm học mới.

- Khai giảng năm học mới.

- Ổn định tổ chức lớp, kiểm tra

 sĩ số, sách vở, đồ dùng HT.

- Triển khai thi Trạng nguyên tiếng Việt.

- Xây dựng nội quy chuyên môn

- Học chương trình học Kỳ 1.

 

 

Tuần 2

 - Kiểm tra kế hoạch dạy học..

- Duyệt kế hoạch tổ CM.

- Kiểm tra, rà soát lập DSHS mũi nhọn, hạn chế, năng khiếu XD KH bồi dưỡng.

- Xây dựng báo cáo tự đánh giá KĐCL

 

 

Tuần 3

- Họp chuyên môn.

- Kiểm tra kế hoạch dạy học.

- Dự giờ  thăm lớp

- Luyện thi Trạng nguyên tiếng Việt.

- Kiểm tra việc dạy và học.

- Phân công Gv thu thập hồ sơ minh chứng theo từng tiêu chí.

 

 

 

Tuần 4

- Sinh hoạt chuyên môn.

- Kiểm tra kế hoạch dạy học.

- Họp phụ huynh đầu năm.

- Bồi dưỡng học sinh.

- Dự giờ thăm lớp.

- Khảo sát chất lượng

 

 

 

Tháng 10/2020

Tuần 1

- Họp HĐSP triển khai kế hoạch tháng 10/2020.

- Duy trì nề nếp dạy và học.

- Bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng, năng khiếu cho HS thi giao lưu tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn

- Bồi dưỡng học sinh.

- Luyện thi Trạng nguyên tiếng Việt.

- Kiểm tra việc dạy và học Giáo dục An toàn giao thông.

- XD kế hoạch thi Gv dạy giỏi cấp trường.

 

 

Tuần 2

- Sinh hoạt chuyên môn

- Kiểm tra kế hoạch dạy học.

- Tiếp tục phụ đạo HS  yếu

- Bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng, năng khiếu cho HS thi giao lưu tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn

- Dự giờ thăm lớp.

- Luyện thi Trạng nguyên tiếng Việt.

- Kiểm tra HĐSPNG.

 

 

 

Tuần 3

- Họp chủ nhiệm, chuyên môn

- Luyện thi Trạng nguyên Tiếng Việt

- Kiểm tra dân chủ Hồ sơ sổ sách của giáo viên

- Bồi dưỡng kiến thức cho HS tham gia giao lưu Tiếng Việt của chúng em cho HSDT

 

 

Tuần 4

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề.

- Luyện thi Trạng nguyên Tiếng Việt

- Kiểm tra  Hồ sơ sổ sách của giáo viên

- Bồi dưỡng kiến thức cho HS

- Khảo sát chất lượng tháng 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 11/2020

Tuần 1

- Họp HĐSP triển khai kế hoạch tháng 11.

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo ViệtNam 20/11.

- Kiểm tra việc tích hợp giáo dục kỹ năng sống trong các tiết dạy.

- Luyên thi Trạng nguyên tiếng Việt.

- Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Kiểm tra việc bồi dưỡng HS.

 

 

Tuần 2

- Sinh hoạt chuyên môn.

- Tiếp tục phụ đạo HS  yếu.

- Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Luyện thi Trạng nguyên Tiếng Việt

- Tiếp tục bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng cho HS tham gia giao lưu Tiếng Việt của chúng em cho HSDT thiểu số.

- Kiểm tra toàn diện giáo viên.

- Cử Gv bồi dưỡng CTPT lớp 2.

 

 

Tuần 3

-  Họp chủ nhiệm

- Dự giờ thăm lớp.

- Tổ chức tôt lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

- Tham gia giao lưu Tiếng Việt của chúng em cho HSDT thiểu số.

- Thi Trạng nguyên tiếng Việt .

- Tiếp tục phụ đạo HS.

-  Kiểm tra HĐSPNG 

 

 

Tuần 4

 - Sinh hoạt chuyên môn.

- Duy trì nề nếp dạy và học.

- Kiểm tra việc phụ đạo HS.

- Thi Trạng nguyên tiếng Việt .

- Kiểm tra toàn diện 

- Tổng kết hội thi Gv dạy giỏi cấp trường.

- Cử Gv bồi dưỡng CTPT lớp 2.

- Xếp loại thi đua tháng 11.

- Khảo sát chất lượng tháng 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 12/2020

Tuần 1

- Họp HĐSP triển khai kế hoạch tháng 12.

- Phát động phong trào thi đua học tập lấy thành tích chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Kiểm tra kế hoạch dạy học.

- Tiếp tục phụ đạo HS

- Bồi dưỡng Gv thi hội giảng cấp huyện.

- Kiểm tra HĐSPNG 

 

 

Tuần 2

- Sinh hoạt chuyên môn.

- Duy trì nền nếp dạy và học.

- Tiếp tục phụ đạo HS yếu.

- Tổ chức thi rung chuông vàng cấp trường.

- Cử Gv bồi dưỡng CTPT lớp 2.

 

 

Tuần 3

- Họp chủ nhiệm

- Duy trì nề nếp dạy và học

 - Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I.

- Tiếp tục dự giờ thăm lớp.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề cấp trường.

 

 

Tuần 4

- Sinh hoạt chuyên môn.

- Duy trì nền nếp dạy và học

- Tiếp tục dự giờ thăm lớp.

- Tiếp tục phụ đạo HS.

- Kiểm tra toàn diện GV.

- Tổ chức sơ kết HKI.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 01/2021

Tuần 1

- Họp HĐSP triển khai kế hoạch tháng 01/2020.

- Ôn tập và kiểm tra định kì cuối học kì I.

- Thi Trạng nguyên tiếng Việt  (cấp trường)

- Báo cáo chất lượng hai mặt giáo dục học kì I.

- Kiểm tra dân chủ hồ sơ sổ sách.

 

 

Tuần 2

- Sinh hoạt chuyên môn.

- Ôn tập và kiểm tra định kì cuối học kì I.

- Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I

- Thi Trạng nguyên tiếng Việt. (cấp trường)

- Báo cáo chất lượng hai mặt giáo dục học kì I.

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách.

 

 

Tuần 3

- Họp chủ nhiệm

- Học chương trình học kỳ II (18/01/2021)

- Kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập của học sinh để chuẩn bị cho học kỳ II.

- Dự giờ thăm lớp.

- Thi Trạng nguyên tiếng Việt (cấp  trường)

 

 

Tuần 4

- Sinh hoạt chuyên môn.

- Kiểm tra công tác phụ đạo HS kém và BD học sinh năng khiếu

- Khảo sát chất lượng tháng 1.

- Bồi dưỡng Gv thi cấp huyện.

- Lập tờ trình đề nghị kiểm tra trường duy trì đạt Chuẩn QG, KĐCL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 02/2021

Tuần 1

- Họp HĐSP triển khai kế hoạch tháng 2/2021.

- GV, HS kí cam kết không vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo, chất cháy nổ, chấp hành luật ATGT, ATVSTP.

- Họp HĐSP triển khai kế hoạch tháng 02/2021.

- Kiểm tra nề nếp dạy học.

- Dự giờ thăm lớp.

- Thi Trạng nguyên tiếng Việt .

- Phân công lịch trực Tết.

- Vệ sinh trường lớp chuẩn bị nghỉ tết nguyên đán.

 

 

Tuần 2

 Nghỉ tết

 

 

Tuần 3

Nghỉ tết

 

 

Tuần 4

- Sinh hoạt chuyên môn.

- Kiểm tra công tác bồi dưỡng HS.

dưỡng học sinh có năng khiếu .

- Bồi dưỡng HS thi Trạng nguyên tiếng Việt.

- Tổ chức thực hiện thi giải cờ vua cấp trường.

- Khảo sát chất lượng tháng 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 03/2021 

Tuần 1

- Họp HĐSP triển khai kế hoạch tháng 3/2021.

- Dự giờ thăm lớp

-  Kiểm tra HĐSPNG

 

 

Tuần 2

- Sinh hoạt chuyên môn

- Dự giờ thăm lớp

- Kiểm tra toàn diện GV

 

 

Tuần 3

- Họp chủ nhiệm

- Duyệt kế hoạch giảng dạy.

- Chỉ đạo ôn tập và kiểm tra GHKII

- Thi Giao lưu văn nghệ các điểm trường.

- Kiểm tra khảo sát chất lượng giữa học kì II

- Thi Trạng nguyên tiếng Việt . (cấp huyện)

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề cấp trường.

 

 

Tuần 4

- Sinh hoạt chuyên môn.

- Duyệt kế hoạch giảng dạy.

- Kiểm tra việc bồi dưỡng, phụ đạo HS.

- Tổ chức ngoại khóa kỷ niệm ngày 26/3.

- Báo cáo kết quả kiểm tra giữa kỳ.

- Khảo sát chất lượng tháng 3.

 

 

Tháng 4/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 1

- Họp HĐSP triển khai kế hoạch tháng 4/2021.

- Duyệt kế hoạch giảng dạy.

- Kiểm tra giờ dạy

- Kiểm tra việc phụ đạo HS yếu.

- Kiểm tra toàn diện

- Thi Trạng nguyên Tiếng Việt

(cấp huyện)

- Kiểm tra HĐSPNG

 

 

Tuần 2

- Sinh hoạt chuyên môn.

- Duy trì nề nếp dạy và học.

- Duyệt kế hoạch giảng dạy

- Kiểm tra việc phụ đạo HS.

-  Kiểm tra giờ dạy:

-  Kiểm tra toàn diện

 

 

Tuần 3

- Họp chủ nhiệm

- Duyệt kế hoạch giảng dạy.

-  Kiểm tra giờ dạy:

- Kiểm tra việc phụ đạo HS yếu.

- Hướng dẫn cách ra đề và ôn tập KTHKII.

- Tổ chức SHCĐ cấp trường.

 

 

Tuần 4

- Sinh hoạt chuyên môn.

nề nếp dạy và học.

- Kiểm tra kế hoạch giảng dạy.

- Kiểm tra việc phụ đạo HS.

- Kiểm tra hồ sơ của giáo viên

- Khảo sát chất lượng Tháng 4.

 

 

Tháng 5/2021

Tuần 1

- Họp HĐSP triển khai kế hoạch tháng 5/2021.

- kiểm tra hoạch giảng dạy.

- Ôn tập cuối học kỳ II

- Kiểm tra chất lượng  HS, nhận bàn giao các lớp.

 

 

Tuần 2

- Sinh hoạt chuyên môn.

- kiểm tra hoạch giảng dạy.

- Duy trì nề nếp dạy và học

- Ôn tập chuẩn bị kiểm tra cuối năm học.

- Học tập lại quy chế chuyên môn.

 

 

Tuần 3

- Họp chủ nhiệm

- Chỉ đạo hoàn thiện chương trình năm học.

- Ôn tập, kiểm tra cuối năm học.

- Chỉ đạo việc đánh giá chính xác, đúng quy chế

- Báo cáo chất lượng cuối năm học.

 

 

Tuần 4

- Chỉ đạo hoàn thiện chương trình năm học

- Vào sổ điểm. Kiểm tra chéo Bảng tổng hợp.

- Hướng dẫn vào học bạ. Kiểm tra chéo học bạ

- Kiểm tra hồ sơ dân chủ giáo viên lần 4

- Tổng kết các tổ khối, các đoàn thể.

- Họp  thi đua;

- Dự kiến phân công chuyên môn năm học 2021-2022.

- Tổng kết năm học

 

 

 

 


Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy
Nguồn:PTDTBT Tiểu học xã Thào Chư Phìn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip