Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Tháng 09 : 204
Năm 2021 : 1.545
 14/12/20  Hoạt động chuyên môn  73
Tổ chức Sinh hoạt chuyên đề Phương pháp dạy học Stem. nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong việc học tập.
 13/05/19  Hoạt động chuyên môn  72
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao hiệu quả học tập tiếng việt ở lớp 4C của trường PTDTBT Tiểu học xã Thào Chư Phìn.
 10/04/19  Hoạt động chuyên môn  306
Ngày 4 tháng 4 năm 2019, trường PTDTBT Tiểu học xã Thào Chư Phìn đã tổ chức tập huấn cho toàn thể giáo viên, nhân viên trong đơn vị về sử dụng Cổng thông tin điện tử và Hồ sơ điện tử trong dạy - học.
Video Clip